Úprava vody

Společnost REMOT-MZ dodává široké spektrum služeb a strojů pro úpravu vody.

Většina těchto strojů a technologií jsou velmi složitá, komplexní a individuálně konfigurovatelná zařízení či šlužba. Proto uvádíme pouze základní informace.

Naše dodávky se týkají úpravy vody koagulací na bázi flokulantů, a to jak monoflokulantů, tak i duální flokulace. u duální flokulace jde o novou technologii s použitím "nabíjecí" kapaliny pro větší účinek koagulace. Výsledkem je čistá voda

Důležitou součástí zařízení je speciální měřící sonda zajištující měření obsahu kalů v kalové vodě a následné přesné dávkování flokulantů podle jejich okamžitého množství.

Dalším stupněm navazujícím na koagulaci je odvodnění kalů na speciálních dehydračním pasech, což umožnuje jejich okamžité uložení na skládku a následný transport, bez náročných sedimentačních nádrží a bazénů. Výstupem je čistá voda, kterou je možno vrátit do procesu.

Tyto procesy a zařízení lze dobře využít při čištění jezer, rybníků, kalových vod v lomech, pískovnách, průmyslových a kanalizačních vod apod...

Dodáváme jak zařízení, tak i flokulanty.

Všechny námi dodávané látky nemají škodlivý účinek na životní prostředí.

Podrobější informace si můžete přečíst v těchto dokumentech:

V případě zájmu bližších informací o konkrétní stroj nebo možné řešení problému, nás prosím kontaktujte pomocí kontaktního formuláře, emailem nebo telefonicky.